Werkgeluk

Werk maken van werktevredenheid, zo doe je dat!

15 juni 2021 | 4 minuten | door lstam
Werk maken van werktevredenheid, zo doe je dat!

Hoewel de begrippen ‘werkgeluk’ en ‘werktevredenheid’ nogal eens door elkaar worden gebruikt, is dat niet helemaal terecht. Want waar werktevredenheid beïnvloed kan worden door externe factoren, gaat het bij werkgeluk vooral om de vervulling van intrinsieke behoeften. Werktevredenheid is daarentegen wel een onderdeel van werkgeluk. Sterker nog, werktevredenheid staat aan de basis van werkgeluk. Hoe je als werkgever op een duurzame manier werk maakt van werktevredenheid? Wij delen onze inzichten! 

1. Werktevredenheid is: voor iedereen anders

Begin jaren ’30 deed wetenschapper Robert Hoppock voor het eerst onderzoek naar job satisfaction. Hij omschreef werktevredenheid uiteindelijk als any combination of psychological, physiological and environmental circumstances that cause a person truthfully to say ‘I am satisfied with my job’. Een definitie die nog steeds gangbaar is en waar we twee belangrijke kernpunten uit kunnen afleiden: werktevredenheid wordt beïnvloed door externe factoren en het is een gevoelsmatig iets dat per persoon kan verschillen.

2. Werktevredenheid is: een randvoorwaarde voor werkgeluk

Zaken die de werktevredenheid kunnen beïnvloeden zijn onder andere de aard van het werk, de salaris, autonomie, ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden, secundaire arbeidsvoorwaarden en de werkomstandigheden. Deze externe factoren kunnen we, in lijn met de piramide van Maslov, zien als basis voor werktevredenheid en een randvoorwaarde voor werkgeluk. Je kunt namelijk wel tevreden zijn op je werk, maar dat hoeft nog niet te betekenen dat je ook werkgeluk ervaart. Andersom geldt wel dat als het met de werktevredenheid niet goed zit, er geen sprake kan zijn van duurzaam werkgeluk. 

3. Werktevredenheid is: niet hetzelfde als ‘niet ontevreden’

Eén van de meest fundamentele redenen waarom werknemers een organisatie verlaten, is dat ze niet tevreden zijn. Die ontevredenheid kan zich voordoen op allerlei vlakken: professionele groei, persoonlijke ontwikkeling, werk-privébalans en soms ook op het gebied van financiën. Als je denkt in termen van pushfactoren (factoren die werknemers nog meer de kant van ontevredenheid op duwen) en pullfactoren (factoren die werknemers naar de kant van tevredenheid toe trekken) zien we dat werktevredenheid iets anders is dan de afwezigheid van ontevredenheid of ‘niet ontevreden zijn’. 

4. Werktevredenheid is: het begin van zelfverwezenlijking

Als er voldaan is aan de basisbehoeften, dan is er ruimte om invulling te geven aan de intrinsieke behoefte van zelfverwezenlijking. Hierbij komt meer kijken dan alleen een interessant studiebudget en uitzicht op promotie bij behaalde targets en kpi’s. Voor tevreden werknemers is meer nodig, zoals inspirerend leiderschap vanuit de organisatie en een goede relatie met de direct leidinggevende. Ook erkenning en waardering voor het werk dat gedaan is en behaalde prestaties zijn belangrijke voorwaarden voor werktevredenheid. Net als constructieve feedback en ondersteuning, een duidelijke bedrijfskoers en heldere (persoonlijke) doelstellingen.

5. Werktevredenheid is: een continu proces

Bij werkplezier en werksucces gaat het vaak om kortdurende geluksmomenten; werktevredenheid kan zich pas goed manifesteren als er een wat langere periode voorbij is gegaan. Vandaar dat werktevredenheidsonderzoeken niet wekelijks of maandelijks worden uitgevoerd, maar bijvoorbeeld één of twee keer per jaar. Zo’n onderzoek of analyse is een perfecte manier om te achterhalen wat er speelt binnen de organisatie, wat er goed gaat en waar er nog werk aan de winkel is. Hoewel tevredenheidsenquêtes dus waardevolle feedback kunnen opleveren, betekent dat niet automatisch dat er ook met elke tip aan de slag wordt gegaan. Want ook voor verbeterprocessen in het kader van werktevredenheid geldt: als je alles voor iedereen doet, doe je eigenlijk niets voor niemand. Werk maken van werktevredenheid is dus een continu proces dat vraagt om een heldere strategie.  

Benieuwd hoe we bij InWork invulling geven aan werktevredenheid en duurzaam werkgeluk? Neem contact op; wij vertellen graag meer!

terug naar boven