“Privacy, like eating and breathing,
is one of life’s basic requirements.”

Katherine Neville

Privacy- & cookieverklaring

Inleiding

Wij verbinden onze opdrachtgevers met gekwalificeerd personeel voor projecten en (tijdelijke) functies in de branches IT en Techniek.

Joan Muyskenweg 37 (hoofdvestiging)
1114 AN Amsterdam
info@inwork.nl
+31 880 700 700
KVK: 37125512

Verwerking van jouw gegevens

Het zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens is van groot belang. Bij InWork staan we daarom regelmatig stil bij de manier waarop we dat doen op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Over één ding zijn we in elk geval heel duidelijk: InWork verkoopt jouw gegevens nooit door aan andere partijen (zog. derden).

‘Privacy verified’

privacy verified logo1InWork is in het bezit van het Privacy Verified Basic certificaat. Dit certificaat bevestigt onze toewijding aan privacy en gegevensbescherming voor al onze websitebezoekers. We laten onze inspanningen op dit gebied onafhankelijk toetsen en kunnen hiermee aantonen dat we voldoen aan strenge normen voor gegevensbescherming.

Met het Privacy Verified Certificaat tonen we aan dat we onze beloften nakomen en jouw privacy serieus nemen. We blijven ons inzetten om jouw privacy te beschermen en een veilige online omgeving te bieden voor al onze gebruikers. Kijk voor meer informatie over dit certificaat op https://www.privacyverified.nl/.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 5-4-2024.

Ben jij in dienst bij InWork of één van onze opdrachtgevers, dan vind je de betreffende privacyverklaring in jouw persoonlijke InWork omgeving.

FAQ

Antwoorden op belangrijke vragen

InWork verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van verschillende doeleinden die hieronder toegelicht zullen worden.  Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan bovenaan deze privacy- en cookieverklaring. Je kunt ook contact met ons opnemen door het contactformulier in te vullen. 

Contact opnemen

Wanneer je ons een e-mailbericht stuurt, het contactformulier op de website invult, ons telefonisch benadert, of op een andere manier contact met ons opneemt, dan ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).

Wij slaan deze contactmomenten met de door jou verstrekte persoonsgegevens op voor het uitvoeren van het contact en het eventueel afhandelen van jouw klacht. We bewaren deze informatie, zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal twee jaar nadat wij voor het laatst contact met jou hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

Solliciteren

Heb je gereageerd op één van onze vacatures binnen InWork of bij een opdrachtgever van InWork? Dan verwerken wij jouw persoonsgegevens om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met jou kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt.

Wanneer we jou op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming– de sollicitatiegegevens nog twee jaar langer bewaren. Je kunt jouw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Vlak voordat deze termijn verloopt, zullen wij je opnieuw benaderen met de vraag om je toestemming te verlengen. Zo kunnen we je in de toekomst blijven informeren over jouw carrièremogelijkheden en het vinden van een nieuwe uitdaging. Verleen je geen toestemming, dan worden je gegevens na 2 weken automatisch uit onze systemen verwijderd.

Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal twee jaar na indiensttreding.

Een social media- en internetonderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op jouw naam via Google, en jouw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met jou besproken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit bij ons aangeven op het moment dat je solliciteert.   

Nieuwsbrieven

Via onze website kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief van InWork. Wij versturen met jouw toestemming maximaal één keer per maand per e-mail een nieuwsbrief met daarin relevante vacatures, traineeships en events van InWork. Verder kunnen wij op basis van jouw account gepersonaliseerde berichten versturen mocht je dat willen.

Wij bewaren jouw gegevens totdat je je uitschrijft voor onze nieuwsbrief. Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je op elk moment afmelden via de link onderaan in de nieuwsbrief.   

Opdrachtgevers 

Wil je als opdrachtgever bespreken wat InWork voor jouw bedrijf kan betekenen? Je kunt vrijblijvend een gesprek aanvragen bij ons op kantoor of online. Om de afspraak na te kunnen komen is het noodzakelijk dat wij hiervoor enkele gegevens verwerken (uitvoering van de overeenkomst).

Wij bewaren jouw gegevens gedurende twee jaar nadat je contact met ons hebt opgenomen om een afspraak in te plannen.

InWork verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je per doeleinde een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Contact opnemen

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Inhoud van het bericht

Solliciteren

 • Voor- en achternaam
 • Adres, woonplaats en provincie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Curriculum vitae
 • Eventuele motivatiebrief

Nieuwsbrief

 • naam
 • e-mailadres

Opdrachtgevers

 • Bedrijfsnaam
 • Zakelijk adres
 • Naam contactpersoon
 • Factuurgegevens
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
 • Eventuele overige informatie die je met ons deelt

Reviews & Testimonials 

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Inhoud van het bericht

We hebben jouw persoonsgegevens van jouzelf verkregen of van open bronnen, zoals Monsterboard, LinkedIn, Nationale Vacaturebank, etc.

Over één ding zijn wij heel duidelijk, wij verkopen jouw gegevens nooit door aan andere partijen (zog. derden). Wel geven we je gegevens door aan andere partijen of verwerken wij deze in hun systemen als dat echt nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening, denk hierbij aan:

 • Potentiële opdrachtgevers
 • Arbeidsbemiddelaars
 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • Hostingpartijen
 • Boekhouder
 • Arbodienstverleners
 • Marketingbedrijven

Verder verstrekken wij jouw gegevens alleen aan bepaalde partijen als wij daar een wettelijke grondslag voor hebben of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van misdrijf).

Overige partijen zoals media- en advertentiebureaus, data management-platforms en onderzoeksbureaus komen in beeld zodra we je persoonlijk advies willen geven, een assessment willen uitvoeren of je gerichte advertenties willen laten zien op andere platformen zoals social media of externe websites.

De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen onder strenge voorwaarden gebruiken om jou een dienst te leveren namens InWork.

Bepaalde cookie-ontwikkelaars hebben toegang tot de gegevens die cookies op onze website verzamelen. Meer informaties over het gebruik van cookies lees je verderop in deze privacy- en cookieverklaring en in het privacybeleid van deze partijen.

Sommige van onze leveranciers zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) gevestigd. In dat geval zorgen wij dat er passende waarborgen zijn genomen om jouw privacy te beschermen.

Deze privacy- en cookieverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van InWork. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites, die via een link op onze website bereikbaar zijn.

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van een social media link, welke jou doorgeleidt naar het  betreffende social media platform. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zul je advertenties tegenkomen op jouw social mediapagina. De link is werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van het social medianetwerk. Als je wilt weten wat het social media platform doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

InWork neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat jouw gegevens goed worden beschermd tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.  Zo voorkomen wij dat jouw gegevens in verkeerde handen vallen. De juiste toepassing van deze maatregelen wordt beoordeeld door het regelmatig laten uitvoeren van interne of externe controles (zog. audits) door onafhankelijke partijen. We passen de beveiliging ook steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

We slaan je gegevens op in verschillende databases, we hanteren hierbij altijd strenge beveiligingsmaatregelen. Je gegevens worden bijna altijd opgeslagen binnen de Europese Unie. Sommige van onze leveranciers zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) gevestigd. In dat geval zorgen wij dat er passende waarborgen zijn genomen om jouw privacy te beschermen.

Verder sluiten wij met alle relevante leveranciers geheimhoudingsverklaringen (zog. NDA) en verwerkersovereenkomsten die speciaal zijn opgesteld om jouw privacy te beschermen.

Je hebt het recht om te weten hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. De AVG kent jou diverse rechten toe. We informeren je graag over deze rechten en hoe jij deze kan gebruiken.

Wil je één van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via privacy@inwork.nl of via het contactformulier. Bovenaan deze privacy- en cookieverklaring vind je onze overige contactgegevens.

 • Het recht van inzage: je hebt het recht op inzage in jouw persoonsgegevens en op informatie over op welke wijze jouw persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht om jouw onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens te laten wijzigen;
 • Recht op verwijdering: in specifieke situaties heb je het recht om jouw persoonsgegevens te laten wissen, tenzij er een wettelijke plicht geldt om deze persoonsgegevens te bewaren. Klik hier als je je gegevens uit onze systemen wilt laten wissen.
 • Recht op beperking: in specifieke situaties heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te laten stoppen.
 • Recht op overdraagbaarheid: in specifieke situaties heb je het recht om bepaalde persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar, machine-leesbaar en toegankelijke formaat te verkrijgen en die over te dragen aan een andere partij.
 • Recht van bezwaar: in specifieke situaties heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens’
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Op onze website gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

Klik hier om je cookie instellingen aan te passen.

InWork gebruikt cookies voor het analyseren, verbeteren van de website, om jouw bezoek op onze website makkelijker te maken en om passende functies aan te kunnen bieden via social media en online advertentieplatformen.

In de cookie instellingen lichten wij in detail toe welke cookies wij gebruiken, met welk doel en wat de vervaltermijn is.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Cookies verwijderen en beheren:

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Als je vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over jouw privacy, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen over ons privacy- of cookieverklaring?

Heb je een vraag voor ons of wil je meer weten over ons privacy- of cookieverklaring? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@inwork.nl of via onderstaand contactformulier.

terug naar boven