Compliance

De directie van de InWork Holding stelt zich tot doel dat het gevoerde beleid leidt tot een zodanig kwaliteitsniveau dat (internationale) opdrachtgevers ons als vaste partner op het gebied van personele- en organisatorische probleemoplossing zullen zien. Met behulp van dit gevoerde beleid trachten wij een voorkeurspositie te bereiken.

Naast deze klanttevredenheid streven wij naar een efficiënte bedrijfsvoering.

Ons kwaliteitsbeleid omvat de volgende stelregels:

  • Wij komen de verbintenissen met onze klant integraal na en willen beter dan de gemiddelde concurrent voldoen aan eisen zoals kwaliteit, service en tijdigheid.
  • Wij zullen iedere werknemer onze doelstellingen kenbaar maken en stimuleren hun betrokkenheid met de doelen van ons kwaliteitsbeleid.
  • Wij zullen tevens onze medewerkers erop attenderen dat de kwaliteit van onze dienstverlening een verantwoordelijkheid van ons allen is.

Door middel van evaluatie van gegenereerde gegevens zal aandacht worden gegeven aan een continu verbeterprogramma van onze bedrijfsprocessen.
Jaarlijks zullen wij doelstellingen ten behoeve van de uitvoering van ons beleid formuleren. Deze doelstellingen, in meetbare indicatoren, zijn terug te vinden in het rapport van de jaarlijkse beoordeling van het managementsysteem door de directie.

Voor de ontwikkeling, implementatie en het onderhoud van dit managementsysteem is een speciale functionaris aangesteld: de kwaliteitscoördinator. De kwaliteitscoördinator heeft bevoegdheden om preventieve en correctieve maatregelen aan te dragen en te laten uitvoeren.

Alle middelen die ten behoeve van een goed functionerend managementsysteem ter beschikking worden gesteld, voldoen aan de eisen van de InWork Holding, de opdrachtgever en de wetgeving. Het is van belang dat de medewerkers voldoende onderlegd zijn om hun taak naar behoren te kunnen uitvoeren.

Gezien de snelle groei van ons bedrijf is focus op kwaliteit des te belangrijker.
Het kwaliteitshandboek is voor iedere medewerker beschikbaar. Zij dienen dan ook in overeenstemming met dit handboek en andere organisatiedocumenten te handelen.

M. Yedidya
InWork Holding B.V.

Certificaten