Inwork Diversiteit & Duurzaamheid

Wij geloven dat de mate waarin iemand werkgeluk ervaart, bepalend is voor de kwaliteit en duurzaamheid van de verbinding. Sterker nog, deze elementen zijn wat ons betreft onlosmakelijk met elkaar verbonden! Dus doen wij er alles aan om bij InWork een diverse en inclusieve cultuur te realiseren waarin iedereen zich gehoord, gezien, gewaardeerd en vooral welkom voelt.

Diversiteit

Bij InWork zien we diversiteit terug in de diverse en evenwichtige samenstelling binnen alle lagen van onze organisatie. Niet alleen wat betreft leeftijd, geslacht, culturele of sociale achtergrond, maar ook als het gaat om werkervaring, competenties, gedrag en werkstijlen.

Lees meer
diversiteit evenwichtige samenstelling personeel

Inclusiviteit

Voor ons is inclusiviteit iets heel vanzelfsprekends. Bij InWork vinden we het belangrijk dat onze medewerkers van elkaar verschillen. Deze uiteenlopende zienswijzen, culturen en ervaringen stellen ons in staat om voor onze opdrachtgevers van maximaal toegevoegde waarde te zijn. Juist de diversiteit maakt van InWork een organisatie die efficiënter en innovatiever is, vanwege die mix aan eigenschappen, talenten en opvattingen van al onze InWorkers.

inclusiviteit monteur zonnepanelen
inclusiviteit bij inwork collega

Equity

InWork ziet equity als absolute voorwaarde voor een prettig werkklimaat. Dus zorgen wij ervoor dat alle medewerkers toegang hebben tot kennis, ontwikkelmogelijkheden en doorgroeikansen.

equity prettig werkklimaat collega's met confetti
equity prettig werkklimaat thumbs up

Belonging

Wij wensen al onze InWorkers het gevoel van belonging toe. Enerzijds omdat wij erin geloven dat een gevoel van veiligheid, acceptatie, inclusie en (h)erkenning de basis is voor het ontstaan van werkgeluk. Anderzijds omdat wij het als onze verantwoordelijkheid zien om voor een werkcultuur te zorgen waar positiviteit wordt gestimuleerd en ongewenst gedrag niet wordt geaccepteerd.

belonging positief werkklimaat polaroid foto collega's
cultuur positief werkklimaat collega met popcorn

Duurzaamheid

InWork wordt steeds groener. Op een positieve manier bijdragen aan een schoner milieu en de klimaatdoelstellingen zien wij als een proces met een gedeelde verantwoordelijkheid. Daarom proberen wij samen met onze medewerkers continu stappen te zetten om betere resultaten te behalen voor een duurzamer en groener InWork.

Door steeds kleine aanpassingen te doen in het ‘vergroenen’ van InWork, hopen wij een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan maatschappij en milieu. Zo hebben wij onder andere de Bloeikas in het leven geroepen. Hier kunnen onze medewerkers zelf hun duurzame ideeën en groene initiatieven voorstellen.

Lees meer
duurzamheid plastic verbruik verminderen dopper
inwork duurzaamheid duurzame dinsdag

Heb je vragen of wil je iets met ons delen over diversiteit en/of duurzaamheid?

Heb jij vragen, ideeën of ervaringen met betrekking tot duurzaamheid, werkgeluk, maatschappelijk verantwoord ondernemen, diversiteit, inclusiviteit en belonging of de vergroening van InWork?  Wij sparren hier graag over met je; neem gerust contact met ons op via onderstaand formulier.

terug naar boven