Het InWork beleid

Bij InWork staan onze mensen, onze InWorkers, centraal. InWork streeft naar een diverse en inclusieve cultuur. Een cultuur waarin iedereen zich gewaardeerd, gehoord en welkom voelt.

Wij houden ons bezig met maatschappelijke uitdagingen en willen betrokken zijn bij initiatieven die bijdragen aan duurzame en maatschappelijke doelen. 

Diversiteit

Bij InWork vinden we het belangrijk dat onze medewerkers van elkaar verschillen. Deze verschillende zienswijzen, culturen en ervaringen zetten wij in om onze klanten optimaal te bedienen. InWork is van mening dat door diversiteit je organisatie efficiënter en innovatiever is, door de vele eigenschappen, talenten en opvattingen van ieder individu.

Diversiteit bij InWork staat voor een diverse, evenwichtige samenstelling van onze medewerkers. Divers, niet alleen wat betreft leeftijd, geslacht, culturele of sociale afkomst, maar ook als het gaat over werkervaring, competenties, opvattingen en werkstijlen. InWork zorgt dat al onze medewerkers toegang hebben tot kennis en maximale ontwikkelkansen.

Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen is een proces. Wij proberen samen met onze medewerkers continue stappen te maken om betere resultaten te behalen voor een duurzaam en groen InWork.

Door steeds kleine aanpassingen te doen in het ‘vergroenen’ van InWork, hopen wij positief te kunnen bijdragen aan maatschappij en milieu. Zo hebben wij onder andere de Bloeikas, waar onze medewerkers zelf duurzame ideeën en initiatieven kunnen aandragen.

Heb je vragen, ideeën of ervaringen over diversiteit en duurzaamheid?

Wij sparren hier graag met je over. Neem contact met ons op via onderstaand formulier.