Voorwaarden

Belangrijk om te weten:

  • InWork moet geïntroduceerd zijn bij de aangedragen kandidaat voordat de (corporate) recruiter de kandidaat benadert. Indien dat niet zo is, worden punten niet toegekend aan de medewerker;
  • Nadat je iemand hebt aangedragen, word je per mail op de hoogte gehouden van het verloop van het sollicitatieproces/jouw puntensaldo;
  • Vanaf 2000 punten kunnen punten worden uitgekeerd in een bruto geldbedrag;
  • Punten van medewerkers die uitdienst gaan blijven na uitdiensttreding 1 maand geldig;
  • Medewerkers in het veld die interne medewerkers aandragen levert het dubbele aantal punten op;
  • Je kan de punten overdragen aan een andere collega;
  • Punten zijn alleen overdraagbaar aan een medewerker die is aangedragen na voltooiing van de proeftijd;
  • Punten zijn alleen te verzilveren bij de referral-afdeling, via onskentons@inwork.nl;
  • Part-time medewerkers met een contract voor minder dan 32 uur per week, interim-medewerkers en stagiaires worden uitgesloten van het programma.
  • Heb je nog vragen? Stuur even een mailtje naar onskentons@inwork.nl
terug naar boven