Nieuws & updates

InWork zet stappen in tijden van corona

13 november 2020 | 3 minuten | door lstam
InWork zet stappen in tijden van corona

Het zijn turbulente tijden. Het coronavirus houdt de gemoederen al maanden bezig, waarbij het soms lijkt alsof er weinig positiefs te melden is. Maar bij InWork denken we graag in mogelijkheden en kansen. We hebben de uitdagingen die de coronacrisis met zich meebrengt dan ook gebruikt om positieve veranderingen door te voeren. Door in te spelen op het veranderde landschap zijn we dan ook goed in vorm om van 2021 ons jaar te maken.

Technisch talent

“Sinds het uitbreken van de coronacrisis hebben wij een grotere aanwas technisch talent weten aan te trekken, wat de kans vergroot dat vacatures via InWork kunnen worden ingevuld. Hierdoor kunnen onze flexibele oplossingen dan ook bijzonder goed uitkomst bieden voor onze klanten – juist in deze tijd. Daarnaast investeren we voor heel InWork extra in de nieuwste technologie op het gebied van recruitment en in nieuwe collega’s.”  – Pierre de Rooij, directeur InWork Techniek

Recruitment 2.0

Dit was voor ons ook hét moment om te investeren in het recruitmentproces, aangezien veel gesprekken noodzakelijkerwijs digitaal moesten plaatsvinden. Ook andere bedrijfsprocessen hebben wij gedigitaliseerd, wat voor substantieel hogere efficiëntie heeft gezorgd. Niet alleen het aannameproces vindt nu geheel digitaal plaats, bij InWork IT worden nieuwe medewerkers nu ook vanuit huis ingewerkt. Dit alles heeft er absoluut aan bijgedragen dat wij nieuwe klanten aan ons hebben weten te binden en aanbestedingen hebben gewonnen. Zoals recentelijk de bemensing van de Servicedesk van de VU Amsterdam en de Hanzehogeschool in Groningen.

Nieuw collectief

De versnelde digitalisering was voor InWork IT ook de aanleiding om een nieuw collectief op te richten. Dit collectief bestaat uit meerdere gespecialiseerde samenwerkingspartners die organisaties ondersteunen bij hun (vaak noodzakelijke) digitale transformatie. Door samen te werken zijn we niet alleen in staat om snel inzichtelijk te maken waar een organisatie staat en wat de ‘next steps’ zijn, we hebben ook alle expertise in huis om snel de noodzakelijke stappen te zetten.

“Samen werken we momenteel hard aan een ‘Digital Maturity Scan’. Deze scan kunnen organisaties straks gratis  gebruiken om inzichtelijk te krijgen waar ze staan op het gebied van digitalisering en innovatie. Ook maakt de scan gelijk duidelijk welke stappen als eerste genomen zouden moeten worden om snel een substantiële verbeterslag te maken. Zodoende hopen wij organisaties te helpen om toekomstbestendig te worden en te blijven.” – Mirjam de Vries, directeur InWork IT

Campus

Waar Campus voorheen gemiddeld tien fysieke gastcolleges per week gaf, kunnen we er tegenwoordig twaalf verzorgen. Deze vinden deels digitaal en deels on site plaats. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn o.a. “Get a Job”, over de harde realiteit van het solliciteren en “Tiktok”, een praktische training over effectief timemanagement. Naast gastcolleges verzorgt campus ook een escaperoom en netwerkevent voor techniekstudenten, allebei online. 

“De escaperoom zorgt voor een leuke afwisseling, waarbij samenwerkingsvaardigheden op de proef worden gesteld. Het online netwerkevent wordt georganiseerd met het oog op het grote stagetekort dat momenteel heerst. Met dit event willen we studenten de mogelijkheid geven om op een andere manier in direct contact te komen met de technische arbeidsmarkt, gezien dit fysiek momenteel niet mogelijk is door de coronacrisis.” – Claudia Lucassen, teamleider gastcolleges & events Campus

Nieuwe website

Ten slotte hebben we ons de afgelopen maanden ook ingezet om onze gehele website te vernieuwen en te verbeteren. Hierbij zijn niet alleen het uiterlijk en de content veranderd, ook zijn er nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Dit alles om de website gebruiksvriendelijker te maken voor de bezoekers en daarnaast beter aan te laten sluiten op de veranderde behoeften vanuit zowel de organisatie als onze opdrachtgevers.

terug naar boven