Werkgeluk

Het belang van werksucces: altijd iets te vieren

29 juni 2021 | 5 minuten | door lstam
Het belang van werksucces: altijd iets te vieren

Slaan we de Van Dale erop na, dan zien we dat het begrip ‘succes’ wordt omschreven als ‘goede afloop, uitkomst of uitslag’ en ‘iets dat goed afloopt’. Dat zou dus betekenen dat je pas van werksucces kunt spreken als er een vooraf bepaald resultaat is behaald. En dat houdt dan ook in dat werksucces een doel is en dat er pas iets te vieren valt als die doelstelling behaald is. Bij InWork denken we daar anders over. Wij zien werksucces als een belangrijke component van werkgeluk, en vinden bovendien dat werksucces geen doel op zich is. Hoe dat precies zit? Wij delen onze insights! 

Werksucces begint met een missie en een visie

Het is nog niet zo lang geleden dat er gedacht werd dat als je maar hard genoeg werkte, jevanzelf succesvol zou worden. Inmiddels weten we dat er meer nodig is dan hard werken om te kunnen spreken van werksucces. En soms is het zelfs beter om smart te werken in plaats van hard. Eigenlijk zoals Simon Sinek het verwoordt in het Golden Circle-model: waarom kiezen mensen voor ons bedrijf (WHY), hoe kun jij daar als persoon aan bijdragen (HOW) en wat is daarvan het resultaat (WHAT)? Een doelstelling geeft dus richting, terwijl het resultaat van de inspanningen een (groei)pad laat zien van werksuccesmomenten. 

Werksucces betekent: altijd een gegronde reden om iets te vieren

Bij InWork hanteren we de volgende definitie van werksucces: werksucces is het succesvolle werkgerelateerde resultaat van een langetermijnvisie, gevolgd door het bereiken van kortetermijndoelen. Op deze manier willen we afrekenen met de voorwaardelijkheid van werksucces en willen we af van het uitstellen van de (werk)geluksbelevingWe keren het liever om, omdat het ervaren van meer werkgeluk automatisch leidt tot meer werksucces. Dus ja, we stellen doelen om onze koers te bepalen, maar streven ernaar om vaker de tijd en de ruimte te nemen om ook ‘onderweg’ de (werk)successen met z’n allen te vieren en het bijbehorende werkgeluk te ervaren. 

Werksucces is altijd verbonden met werkgeluk

Onder werkgeluk verstaan we bij InWork meer dan alleen een pingpongtafeleen (online) vrijdagmiddagborrel, leuke collega’s en een fijn salaris. Wat ons betreft bestaat werkgeluk uit de componenten werkplezier, werktevredenheid, werksucces en groeigeluk. En naast het feit dat werksucces kan leiden tot het beleven van een gelukservaring, zien wij werkgeluk ook als voorwaarde en katalysator voor werksucces. Immers: gelukkige werknemers presteren beter. En genieten van werksuccesmomenten lukt ook nog eens beter als je al in een happy flow zit. 

Werksucces is: op een gezonde manier omgaan met werk

Deadlines, uitdagingen, targets, kpi’s, de waan van de dag…een bepaalde mate van werkdruk kan helpen om betere resultaten neer te zetten. Dit heeft onder andere te maken met gelukshormonenBij langdurige prestaties komt er namelijk endorfine vrij, wat een positief effect heeft op ons zelfvertrouwenAls we vervolgens werkplezier ervaren, krijgen we een dopamineboost, waardoor we sneller en creatiever kunnen denken. Heb je vervolgens een momentje met collega’s, dan is het een kwestie van tijd voordat de oxytocine z’n werk doet, wat weer bijdraagt aan de teamspirit. Is de topprestatie eenmaal neergezet? Dan ervaren we dankzij serotonine gevoelens van blijdschap en trots. 

Werksucces is: altijd groter als je het deelt

‘Het leven is een feestje, maar je moet wel zelf de slingers ophangen’. Natuurlijk, iedereen is in principe verantwoordelijk voor zijn of haar eigen werkgeluk en werksucces, maar er zijn manieren om er meer uit te halen. Door te delen bijvoorbeeld. Dat kan al beginnen bij het samen opstellen van een loopbaanplan, zoals we bij InWork doen, waarin je aangeeft welke stappen er nodig zijn om te komen tot een bepaald eindresultaat. Elk positief resultaat, maar ook elke wijze les die je leert als iets niet gaat zoals je het had bedacht, heeft meer effect als je het deelt. Dus staan we graag met z’n allen stil bij behaalde certificaten, een gewonnen tender en een succesvolle match. En een gemiste kans of een regelrechte fail? Wat ons betreft is samen relativeren en dan de draad weer oppakken een next level vorm van werksucces. 

Ook werk maken van werksucces en duurzaam werkgeluk binnen uw organisatie? Neem contact op; wij sparren graag met u mee! 

terug naar boven